Клуб најбољих ученика

Милош Радовановић

ГЕНЕРАЦИЈА 2006/07.

Милош је 2006. уписао Средњу медицинску школу “Милутин Миланковић” у Јагодини, смер зубни техничар.

После рада у зубној техници уписује Стоматолошки факултет Универзитета у Нишу, где и дипломира 31.05.2021. године.