Клуб најбољих ученика

Марија Стојановић

ГЕНЕРАЦИЈА 2017/18.

Вуковац и Ученик генерације

Завршене интегрисане академске студије фармације на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. Звање магистар фармације. Тренутно на стажу у Апотекарској установи “1. мај” у Крагујевцу.