Гимназија – општи тип

Гимназија „Милутин Миланковић“ заснована је на савременом концепту образовног модела, одликују нас одлична организација и методе извођења наставе.

У нашој школи комуникација на релацији ученик-професор је двосмерна, дијалошка и ученик активно учествује на часу, није само пуки посматрач и слушалац.

Постоји могућност индивидуалног рада, метод консултација.

Педагошко-психолошка служба прати развој сваког ученика од тренутка уписа у школу па све до завршетка школовања.

Ученицима пружамо најквалитетнији образовно-васпитни процес у ком свако може да искаже своју креативност и задовољи сва интересовања за новим садржајима, а посебно се негује тимски дух толеранције и хуманости.
Гимназија поседује специјализоване кабинете, библиотеку, клуб, а ученицима обезбеђује уџбенике и школски прибор.

Посебну пажњу пружамо безбедности ученика, постоји и физичко-техничко обезбеђење у школи.

Млад човек је жељан да стално проширује своја знања, па Гимназија организује посeте културним и научним институцијама у земљи, едукативне излете, студијска путовања, разна предавања о актуелним темама.
Као школа подржавамо ученике који се баве другим ваннаставним активностима.

ДОБРО ДОШЛИ У ШКОЛУ У КОЈОЈ СТЕ ВИ ВАЖНИ!

Ми гарантујемо успех!

За све потребне информације, можете нам писати на:

office@ja.mmilankovic.edu.rs

или нас позвати на:

+381 (0)35 243 713

064 88 66 150