Клуб најбољих ученика

Дијана Голубовић

ГЕНЕРАЦИЈА 2009/10.

После наше школе завршила је:

  • Природно-математички факултет Ниш (основне студије Департмана за биологију)
  • Природно-математички факултет Ниш (мастер студије Департмана за биологију)
  • Медицински факултет Крагујевац (Докторске академске студије, смер Хумана репродукција и развој, тренутно на трећој години)