Ми гарантујемо успех!

Клуб најбољих ученика

Анђелија Срећковић

Stony Brook University, New York

Анђелка Тончић

Факултет медицинских наука, Крагујевац

Медицински факултет, Крагујевац

Дијана Голубовић

Милош Радовановић

Стоматолошки факултет, Ниш

Јулијана Николић

Стоматолошки факултет, Панчево

Факултет медицинских наука, Крагујевац

Леон Анђелковић

Марија Стојановић

Факултет медицинских наука, Крагујевац

Мр пх Никола Милић

Факултет медицинских наука, Крагујевац

Факултет за инжењерски менаџмент, Београд

Милош Јанковић

Ђурђица Милетић

Факултет медицинских наука, Крагујевац

Јасмин Софијановић

Медицински факултет Carol Davila, Букурешт

Факултет медицинских наука, Крагујевац

Јелена Станојевић

Никола Пауновић

Стоматолошки факултет, Панчево

Сара Грујић

Bachelor и мастер студије фармације, Беч

Факултет медицинских наука, Крагујевац

Светлана Смиљковић

Srednja skola Milutin Milankovic - Prekvalifikacija sa nemačkim
Srednja Skola Milutin Milankovic - Edukacija Egi

О школи "Милутин Миланковић"

 Основни циљ наше школе је оспособити младе за самосталан стручни рад након завршетка четворогодишњег образовања. Омогућавамо Вам и опције ванредног школовања, преквалификације и доквалификације.

У сагледавању сваког ученика као посебне личности, припремамо га за његово будуће занимање усклађујући његове жеље и могућности. Циљ нам је да младе генерације оспособимо за успешан живот и рад.

Школа се определила за образовно-васпитне профиле у области здравства и социјалне заштите као и општи гимназијски профил у четворогодишњем трајању. Школовањем или преквалификацијом и доквалификацијом за ове образовне профиле добијају се звања:

Ми гарантујемо успех!

За све потребне информације, можете нам писати на:

office@ja.mmilankovic.edu.rs

или нас позвати на:

+381 (0)35 234 713

064 88 66 900

Srednja skola Milutin Milankovic - Prekvalifikacija

Преквалификација

Сазнај више
Srednja skola Milutin Milankovic - Dokvalifikacija

Доквалификација

Сазнај више
Srednja skola Milutin Milankovic - Vanredno skolovanje

Ванредно школовање

Сазнај више

Образовни профили

Општи смер даје један добар темељ за наставак даљег школовања и омoгућава свестраност, јер су подједнако заступљене и природне и друштвене науке.

У оквиру школовања, ученици овог профила стичу неопходна теоријска знања и стручну оспособљеност за надоградњу зуба и мостова и израду: стомато-протетских надокнада, зубних круница, делимичних и потпуних зубних протеза. 

У оквиру школовања, ученици овог профила стичу неопходна теоријска знања и стручну оспособљеност за рад медицинских сестара техничара у болничким и кућним условима (нега и надзор, контрола узимања лекова, давање ињекција, сарадња при захватима и прегледима, активно учешће у примарној здравственој заштити).

Након завршеног школовања фармацеутски техничар може да ради у апотекарским установама, у фабрикама за производњу фармацеутских препарата и у компанијама за дистрибуцију фармацеутских производа.

У оквиру школовања, ученици овог профила стичу неопходна теоријска знања и стручну оспособљеност за надоградњу зуба и мостова и израду: стомато-протетских надокнада, зубних круница, делимичних и потпуних зубних протеза. 

У оквиру школовања, ученици овог профила стичу неопходна теоријска знања и стручну оспособљеност за рад медицинских сестара техничара у болничким и кућним условима (нега и надзор, контрола узимања лекова, давање ињекција, сарадња при захватима и прегледима, активно учешће у примарној здравственој заштити).

Након завршеног школовања фармацеутски техничар може да ради у апотекарским установама, у фабрикама за производњу фармацеутских препарата и у компанијама за дистрибуцију фармацеутских производа.

Након завршеног школовања ученици су оспособљени за рад у домовима здравља, здравствено – рехабилитационим центрима, фитнес, спа и спортским центрима.

Редовно школовање траје четири године. Настава се обавља у учионицама и кабинетима школе као и наставним базама ван школе – козмето-естетским центрима и козметичким салонима.

Након завршеног школовања ученици су оспособљени за рад у домовима здравља, здравствено – рехабилитационим центрима, фитнес, спа и спортским центрима.

Редовно школовање траје четири године. Настава се обавља у учионицама и кабинетима школе као и наставним базама ван школе – козмето-естетским центрима и козметичким салонима.

Реч директора

Добро дошли у храм знања нашег великана Милутина Миланковића!

Основани смо 2005. године као савремена гимназија и медицинска школа са добро опремљеним учионицама, кабинетима и лабораторијама.

Богато професионално искуство краси наше наставнике теоријских и практичних прегледа, који имају огромну љубав, разумевање, стрпљење и ефикасне приступе стицању трајног знања.

Рад у малим групама омогућује сталну подршку и подстицај, развој способности и креативности, велики број понављања па тако и стицање врхунских знања и вештина.

Окружење школе је врло импресивно, огромно уређено двориште, недалеко од наставних база и у близини аква парка и зоолошког врта.

Дете је у центру свих активности и зато нам је императив стална сарадња и комуникација са родитељима путем родитељских састанака и свакодневних индивидуалних консултација. Захвални смо свим нашим ђацима и родитељима за указано поверење у нашу школу.

Образовање треба да прати и развија самосталне и самосвојне личности. Комуникацијске вештине су важан елемент рада са људима, па наше ученике подучавамо асертивној комуникацији, слушању, пружању емпатије, племенитости, доброти, радним навикама и тимском раду.

Шта још школа организује? Факултативну наставу немачког језика, консултативну наставу, пројектну наставу, секције, припреме за даље школовање, посете еминентним установама, хуманитарне акције, приредбе, посете позоришту, музејима, сајмовима, изложбама као и организовање такмичења из друштвених и природних наука и спортова.

Лидери у образовању! Многи наши ученици су завршили престижне државне и приватне факултете у земљи и иностранству (медицинске, фармацеутске, стоматолошке, физичке хемије, психолошке, биолошке…) као и високе струковне студије разних профила. Већина ученика су запослени у својој струци, а многи од њих имају своје ординације.

Искористите дан! Будите своји, будите увек у току, покретачи промене и носиоци развоја!

Реч директора

Добро дошли у храм знања нашег великана Милутина Миланковића!

Основани смо 2005. године као савремена гимназија и медицинска школа са добро опремљеним учионицама, кабинетима и лабораторијама.

Богато професионално искуство краси наше наставнике теоријских и практичних прегледа, који имају огромну љубав, разумевање, стрпљење и ефикасне приступе стицању трајног знања.

Рад у малим групама омогућује сталну подршку и подстицај, развој способности и креативности, велики број понављања па тако и стицање врхунских знања и вештина.

Окружење школе је врло импресивно, огромно уређено двориште, недалеко од наставних база и у близини аква парка и зоолошког врта.

Дете је у центру свих активности и зато нам је императив стална сарадња и комуникација са родитељима путем родитељских састанака и свакодневних индивидуалних консултација. Захвални смо свим нашим ђацима и родитељима за указано поверење у нашу школу.

Образовање треба да прати и развија самосталне и самосвојне личности. Комуникацијске вештине су важан елемент рада са људима, па наше ученике подучавамо асертивној комуникацији, слушању, пружању емпатије, племенитости, доброти, радним навикама и тимском раду.

Шта још школа организује? Факултативну наставу немачког језика, консултативну наставу, пројектну наставу, секције, припреме за даље школовање, посете еминентним установама, хуманитарне акције, приредбе, посете позоришту, музејима, сајмовима, изложбама као и организовање такмичења из друштвених и природних наука и спортова.

Лидери у образовању! Многи наши ученици су завршили престижне државне и приватне факултете у земљи и иностранству (медицинске, фармацеутске, стоматолошке, физичке хемије, психолошке, биолошке…) као и високе струковне студије разних профила. Већина ученика су запослени у својој струци, а многи од њих имају своје ординације.

Искористите дан! Будите своји, будите увек у току, покретачи промене и носиоци развоја!

Реч директора

Добро дошли у храм знања нашег великана Милутина Миланковића!

Основани смо 2005. године као савремена гимназија и медицинска школа са добро опремљеним учионицама, кабинетима и лабораторијама.

Богато професионално искуство краси наше наставнике теоријских и практичних прегледа, који имају огромну љубав, разумевање, стрпљење и ефикасне приступе стицању трајног знања.

Рад у малим групама омогућује сталну подршку и подстицај, развој способности и креативности, велики број понављања па тако и стицање врхунских знања и вештина.

Окружење школе је врло импресивно, огромно уређено двориште, недалеко од наставних база и у близини аква парка и зоолошког врта.

Дете је у центру свих активности и зато нам је императив стална сарадња и комуникација са родитељима путем родитељских састанака и свакодневних индивидуалних консултација. Захвални смо свим нашим ђацима и родитељима за указано поверење у нашу школу.

Образовање треба да прати и развија самосталне и самосвојне личности. Комуникацијске вештине су важан елемент рада са људима, па наше ученике подучавамо асертивној комуникацији, слушању, пружању емпатије, племенитости, доброти, радним навикама и тимском раду.

Шта још школа организује? Факултативну наставу немачког језика, консултативну наставу, пројектну наставу, секције, припреме за даље школовање, посете еминентним установама, хуманитарне акције, приредбе, посете позоришту, музејима, сајмовима, изложбама као и организовање такмичења из друштвених и природних наука и спортова.

Лидери у образовању! Многи наши ученици су завршили престижне државне и приватне факултете у земљи и иностранству (медицинске, фармацеутске, стоматолошке, физичке хемије, психолошке, биолошке…) као и високе струковне студије разних профила. Већина ученика су запослени у својој струци, а многи од њих имају своје ординације.

Искористите дан! Будите своји, будите увек у току, покретачи промене и носиоци развоја!

Srednja skola Јагодина logo i natpis za sajt

Средња школа "Милутин Миланковић" - Јагодина